Handels- og leveringsbetingelser

Priser
Priserne er de på fakturadagen gældende priser, undtagen hvor der er indgået aftale. Alle priser er ex. moms. Der tages forbehold for trykfejl, samt udefra kommende prisreguleringer, som er uden for vores kontrol.

Betaling
Gældende betalingsbetingelser er 10 dage netto fra fakturadato.
Efter forfaldsdato, vil der blive udsendt en rykkerskrivelse.
Overskrides betalingsfristen, tillægges renter efter Renteloven.

Levering
Alle nye stole er frit leveret til brofaste øer i Danmark. Øvrige leverancer aftales individuelt.

Ejendomsforbehold
Alle varer som er leveret, forbliver BCC Teknik´s ejendom, til endelig betaling har fundet sted.

Reklamationer
Skulle der være mangler, eller opstået skader på varen under transporten, skal modtageren straks påtale dette for transportøren og informere BCC Teknik herom.

Varer i udvalg
Ved varer i udvalg, vil produktet være udlånt til Dem i 10 dage.
Såfremt De ikke ønsker at købe produktet, bedes De tilbagelevere produktet i samme stand, som De har modtaget det. Overholdes dette ikke, vil der blive fremsendt en faktura for de beskadigede dele eller rengøring.

Lånestol i forbindelse med reparation
Hvis det ikke er muligt at udbedre fejlen på stedet, er det er muligt at låne en stol i reparationstiden. Denne service er gratis. Ombytning af stole sker i forbindelse med afhentning og levering af egen stol.

Returnering
Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale. Returvarer sendes for kundens regning og risiko. Kreditering finder kun sted, hvis der foreligger en aftale og hvis varen er ubrugt og ubeskadiget.

Garanti
Der ydes 24 mdr. garanti og yderligere 12 mdr. reklamationsret, fra fakturadato på alle nye produkter. Produkter, hvorpå vores leverandører har mere end 24 måneders garanti, ydes leverandørens garanti.

Garanti ved køb af brugt patientstol

Køber du en brugt stol af os, yder vi 1 års garanti på alle mekaniske og elektroniske dele. Garantien dækker dog ikke skader forårsaget af forkert brug, og dækker således heller ikke skader på polstringer og eventuelle plastikdele.

BYT TIL NYT – Betingelser

Køber du en brugt stol hos os, og inden et år køber en ny Tofistol, tager vi den brugte stol retur, og du får det fulde beløb, du købte den for, tilbage.
Tilbudet gælder, uanset om du køber din nye Tofistol kontant, eller via leasing!

  • Tilbuddet gælder 1 år fra faktureringsdato
  • Der tages forbehold for skader på stolen, samt evt. tillæg til ikke brofaste øer.
  • Skader der eventuelt måtte være opstået, og som ikke hører under garantien (se mere ovenfor), vil blive modregnet.